Bionext en INNOHOW peilen interesse in mobiel slachten

Bionext en INNOHOW roepen biologische veehouders en verwerkers met interesse in mobiel slachten op om zich te melden. Mobiel slachten, het direct bij de stal slachten in een mobiele slachterij, heeft voordelen ten aanzien van dierenwelzijn en vleeskwaliteit. Hoewel individuele bedrijven regelmatig interesse tonen in deze slachtmethode, is dit idee in Nederland nog niet uitgewerkt in de praktijk.

Ondernemers kunnen zich aanmelden tot 8 juli via het onderstaande formulier. U wordt dan uitgenodigd voor een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Op basis van deze bijeenkomst zal worden besloten of de krachten gebundeld kunnen worden in een pilot project over mobiel slachten.

Mobiel slachten is mogelijk

Vijf jaar geleden is er in Nederland onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vleesvee (varkens, runderen, kippen, schapen) te slachten in een mobiele slachterij. Uit dit onderzoek bleek, dat er geen technische of wettelijke belemmeringen waren om in Nederland met een mobiele slachterij te starten. De financiële haalbaarheid hangt van veel factoren af en was niet zonder meer te voorspellen. Door de kleinschaligheid van een mobiele slachterij ligt het voor de hand, dat de kosten globaal op het niveau van een zelfslachtende slager uitkomen. Dat maakt het mobiel slachten met name interessant voor kleinschalige bedrijven die nu hun dieren naar een kleine slachterij brengen.

Geplaatst op: 23 augustus 2017

‹ Ga terug naar overzicht