Mobiele slachterij haalbaar?

Een Mobiele slachterij haalbaar? Een mobiele eenheid voor alleen het slachten, waarbij vervolgens het koelen, uitbenen en uitsnijden elders gebeurt, kan een oplossing zijn voor veehouders met bijzondere dieren als geiten of kalkoenen en voor terreinbeherende organisaties als Staatsbosbeheer.

Het aantal slachthuizen neemt af. Voor boeren en slagers met eigen afzet wordt het een steeds grotere puzzel om de eigen beesten in de buurt te slachten, op het door hen gewenste moment, en uitgesneden en verwerkt zoals ze dat zelf graag wensen. Vanuit het netwerk van veehouders met directe verkoop ontstond de vraag of een mobiele slachterij een mogelijke oplossing is. In de media verschenen berichten dat die er in het buitenland al waren. Zou dit ook wat voor Nederland zijn? In het geval van kleine groepen biologische dieren en van huisverkoop van biologisch vlees zou een mobiele slachteenheid met vaste uitsnijderij en koelbedrijfsruimte handig kunnen zijn. Bovendien wordt het steeds moeilijker om een slachtplaats met EKO-certificaat in de regio te vinden, vanwege het stoppen van zelfslachtende slagers of de extra kosten van EKO-certificering. Ook beheerders van natuurterreinen bleken geïnteresseerd in mobiele slachthuizen, omdat zo het transport van levende dieren beperkt blijft.

Zware kalkoenen
Wil Sturkenboom, fruitteler op de Warmonderhofboomgaard in Dronten, heeft zijn kringloop verder gesloten. In de boomgaard scharrelen kalkoenen. “Oud-leerlingen van de Warmonderhof zijn hiermee begonnen en runnen een eigen bedrijf in kalkoenen. Net als vroeger, toen er ook pluimvee onder de appelbomen liep.” De biologische kalkoenen worden flink zwaar in de boomgaard. “Het is een speciaal Duits ras, dat we ook vooral in Duitsland afzetten. Daar worden ze ook geslacht. Het is maar een relatief klein aantal kalkoenen, die vanwege hun gewicht niet op de standaard Nederlandse slachtlijnen passen. Aanpassen van de slachtlijn kan moeilijk uit.” Fruitteler Wil Sturkenboom heeft daarom wel belangstelling voor een mobiele slachterij, die het pluimvee aan huis kan verwerken. Ook Staatsbosbeheer en andere terrein beherende organisaties toonden interesse in de mogelijkheden van de mobiele slachterij. “Ook bij wildbeheer kan het aantrekkelijk zijn om op locatie, in of dichtbij een natuurgebied, te kunnen slachten en verwerken. Dit is een verkenning om te kijken of we de dieren mogelijk beter kunnen verwaarden,” stelt André Smit van Staatsbosbeheer.

Kostenplaatje
Wageningen UR onderzocht de haalbaarheid van een mobiele slachterij voor runderen, varkens en schapen. “In België, Noorwegen,Turkije en de VS bestaan mobiele slachtsystemen,” weet onderzoeker Bert Lambooij inmiddels. “Niet alle systemen zijn even succesvol.” Een mobiele eenheid voor het volledig slachten en verwerken van grote dieren vraagt meerdere trailers met slachteenheid, koelruimte voor het afhangen, uitsnijruimte en opslag van restmateriaal. Een dergelijk systeem, dat dus ook geschikt is voor runderen, lijkt financieel en wettelijk onhaalbaar. De kosten voor mobiel slachten en/of uitsnijden zijn immers hoger dan verwerken in een slachthuis. Wel haalbaar lijkt een mobiele eenheid voor alleen het slachten, met name voor kleine dieren zoals pluimvee, lammeren en geiten, die in een gewone trailer omhoog kunnen worden gehesen voor het verbloeden. Vervolgens kan dan het koelen, uitbenen en uitsnijden in een geschikte lokale verwerkingsruimte op de boerderij of bij de slagerij gebeuren. Ook kunnen dan eventueel karkassen uitgeleverd worden in de buurt. Een eerste indicatie is dat de kosten ongeveer 1 tot 1,5 euro per kg hoger zijn. Mogelijk de moeite waard. Veehouders met interesse in eigen afzet en/of bijzondere of kleinere groepen dieren, zoals geiten of biologische kalkoenen, toonden al interesse in het mobiele slachtsysteem.“We zoeken nog een enthousiaste groep ondernemers die bereid zijn om in een mobiel slachtsysteem te investeren,” vertelt Maurits Steverink van de Taskforce Marktontwikkeling Biologische Landbouw. Ondertussen heeft zich al een ondernemer gemeld!

Het onderzoeksrapport ‘haalbaarheid mobiel slachthuis en uitsnijderij’ (rapport 460, WUR Livestock Research) is te downloaden via www.biokennis.nl

Geplaatst op: 23 augustus 2017

‹ Ga terug naar overzicht