Carola Schouten – Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – de volgende toezeggingen..

Datum: 9 november 2018

Betreft: Stand van zakenbrief moties en toezeggingen najaar 2018

Geachte Voorzitter,

In deze brief informeer ik u over de volgende toezeggingen, verzoeken en motie:

In het debat over de misstanden in varkensstallen heb ik u toegezegd u te informeren over de stand van zaken van het concept ‘mobiele slachtunit’ en mogelijke pilots in dit verband. Binnen de kaders van de Europese Hygiëneverordening en de Verordening 1099/2009 inzake bescherming van dieren bij het slachten is het mogelijk om onder strikte voorwaarden bedwelming en de eerste fase van de slacht van dieren plaats te laten vinden in een mobiele slachtunit. Dit biedt mogelijkheden om het transport van dieren die niet of moeilijk te vervoeren zijn naar het slachthuis (bijvoorbeeld gewonde dieren, in het wild gehouden dieren), maar die wél voor consumptie geschikt zijn op locatie te doden. Daarmee kan het dier lijden tijdens het transport bespaard worden. De investeringen in mobiele dodingsunits dienen door ondernemers gedaan te worden. De NVWA werkt momenteel aan de voorbereiding van een pilot met een mobiele dodingsunit. Deze pilot zal voor de zomer van 2019 worden uitgevoerd en geëvalueerd.

Carola Schouten
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

van ANP

Lees de gehele Kamerbrief verder via Stand van zakenbrief moties en toezeggingen najaar 2018

Geplaatst op: 7 december 2018

‹ Ga terug naar overzicht