Rundveehouders in Friesland, Groningen en Drenthe opgelet!

Slachtwaardige dieren met een lokale pijnlijke afwijking mogen volgens de Europese transport verordening niet levend vervoerd worden, de veehouder riskeert een boete. Daarom zijn wij gestart met een mobiel slachthuis om rundvee slachting op locatie te kunnen uitvoeren!

Voordelen?

– Geen stress, beter voor het dierenwelzijn (geen levend transport)
– Geen kosten “Rendac”, uiteindelijk alleen opbrengsten!
– Geen risico’s meer op boetes en overtredingen (m.b.t. levend vervoer)
– Geen bloed of andere sporen op het erf of in de stal (alles wordt in de auto opgevangen)
– Geen ‘Doodmelding’ op naam/UBN van de veehouder maar op Slachthuis Dokkum BV

Het verschil tussen een kostenpost of een opbrengst!

De dieren worden op het (melk)veebedrijf levend gekeurd door een door ons ingehuurde en meegekomen dierenarts. Door het dier op het bedrijf levend te keuren zijn er geen risico’s meer op overtredingen en boetes met betrekking tot levend transport.

Bij een positieve beoordeling van de levende keuring worden de dieren vervolgens in de mobiele unit verdoofd/geschoten en verbloed. Een eventueel liggend dier wordt voor de klep geschoten en in de auto verbloed. Daarna vervoert Mobiel Slachthuis de dieren naar de slachterij waar het reguliere proces in werking wordt gesteld.

 

“Goed, verantwoord en gezond eten produceren is ons dagelijkse werk. Innovatie ligt daarbij in de aard van ons bestaan”, aldus Henk Visser, “Dierenwelzijn staat altijd voorop. Een dier levend of niet levend vervoeren, daar waar dat nodig is; het lijkt een klein verschil, maar is een grote stap voorwaarts voor het dierenwelzijn in Nederland.”

 

“Ons Werkgebied  is nu nog Friesland, Groningen en Drenthe”

Mobiel Slachthuis is een initiatief van Slachthuis Dokkum B.V. Een innovatief antwoord op de lang onbeantwoorde vraag op hoe te handelen met dieren die wél slachtwaardig zijn, maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden.

“We worden dagelijks geconfronteerd met deze vraag”, aldus Henk Visser, eigenaar van Slachthuis Dokkum B.V. en oprichter van Mobiel Slachthuis. “De koe is slachtwaardig maar mag niet vervoerd worden vanwege immobiliteit. In veel voorkomende gevallen zal het dier worden afgevoerd en vernietigd.”

Mobiel Slachthuis biedt als verlengstuk van de traditionele slachterij de oplossing. Koeien worden levend gekeurd door de door ons ingehuurde en meegekomen dierenarts en op locatie verdoofd/geschoten en verbloed in de auto om vervolgens te worden getransporteerd naar de slachterij in Dokkum

Rundveehouders kunnen via onderstaand formulier runderen aanbieden

Via onderstaand formulier kunt u als veehouder of als veehandelaar runderen aanbieden die slachtwaardig zijn  maar mag niet vervoerd worden vanwege immobiliteit. Graag onderstaand formulier compleet invullen, vragen gaan over ; Wat mankeert het dier? Is het dier koortsvrij? Loopt of ligt het dier? Is het dier VKI gemeld? Staat het dier apart klaar voor de levende keuring? We houden U op de hoogte middels WhatsApp, E-mail of we bellen nog voor eventuele vragen!