Slachthuis Dokkum B.V. introduceert:

Het eerste Mobiele Slachthuis van Nederland

Mobiel Slachthuis is een initiatief van Slachthuis Dokkum B.V. Een innovatief antwoord op de lang onbeantwoorde vraag op hoe te handelen met dieren die wél slachtwaardig zijn, maar niet levend vervoerd kunnen of mogen worden.

“We worden dagelijks geconfronteerd met deze vraag”, aldus Henk Visser, eigenaar van Slachthuis Dokkum B.V. en founder van Mobiel Slachthuis. “De koe is slachtwaardig maar mag niet vervoerd worden vanwege immobiliteit. In veel voorkomende gevallen zal het dier worden afgevoerd en vernietigd.”

Mobiel Slachthuis biedt als verlengstuk van de traditionele slachterij de oplossing. Koeien worden levend gekeurd door de dierenarts en op locatie verdoofd/geschoten en verbloed in de auto om vervolgens te worden getransporteerd naar de slachterij in Dokkum. Hoe dat precies werkt, leest u op deze website. Meer weten? We vertellen het u graag!

T. 0519-700225
E. info@mobielslachthuis.nl

 

Toepassingen & voordelen

De toepassingsmogelijkheden:

  • Afvoer (voor de slacht) van rundvee uit de (melk)veehouderij welke minder danwel niet geschikt zijn voor levend transport, maar wel slachtwaardig zijn
  • Dieren (runderen en paarden), gehouden in natuurgebieden in Nederland, waarvoor eventueel levend transport te stressvol of te gevaarlijk is
  • Runderen (vleesvee) bestemd voor huisslachting / Boerderijverkoop van eigen rundvlees

Voordelen van het mobiele slachterij:

 1. Geen risico’s meer op boetes en overtredingen (m.b.t. levend vervoer)
 2. Beter voor het dierenwelzijn (geen levend transport)
 3. Gediplomeerde medewerkers
 4. Geen bloed of andere sporen op het erf of in de stal (alles wordt in de auto opgevangen)
 5. Reisafstand geen probleem dankzij gekoelde units
 6. ‘Doodmelding’ op naam van Slachthuis Dokkum en niet op UBN van de veehouder
 7. Betere verwaardings-mogelijkheden voor dieren/vlees ten opzichte van de huidige opties

 

Werkwijze

Een veehouder heeft een dier dat hij af wil voeren. In de meeste gevallen raadpleegt de veehouder de eigen bedrijfsdierenarts en/of veehandelaar om advies. Er zijn vervolgens 4 mogelijkheden:

 1. Het dier heeft een lichte aandoening en kan levend afgevoerd worden
 2. Het dier kan niet levend afgevoerd worden, de veehouder besluit een behandelplan op te stellen met de bedrijfsdierenarts en houdt het dier aan
 3. De veehouder of de eigen veehandelaar biedt het dier aan bij Mobielslachthuis.nl
 4. Het dier kan niet levend afgevoerd worden, de veehouder kan het dier laten euthanaseren en af laten voeren door de Rendac

Werkwijze Mobielslachthuis.nl;

 • De dieren worden op het (melk)veebedrijf levend gekeurd door een door ons ingehuurde en meegekomen dierenarts. Door het dier op het bedrijf levend te keuren zijn er geen risico’s meer op overtredingen en boetes met betrekking tot levend transport.

 • Bij een positieve beoordeling van de levende keuring worden de dieren vervolgens in de mobiele unit verdoofd/geschoten en verbloed. Een eventueel liggend dier wordt voor de klep geschoten en in de auto verbloed.

 • Daarna vervoert Mobiel Slachthuis de dieren naar de slachterij waar het reguliere proces in werking wordt gesteld

Voorbereiding

De veehouder of de eigen veehandelaar neemt contact op met Mobiel Slachthuis via mail of telefoon. Een medewerker van Mobiel Slachthuis stelt de veehouder een aantal vragen met betrekking tot het aangeboden dier: Wat mankeert het dier? Is het dier koortsvrij? Loopt of ligt het dier? Is het dier VKI gemeld? Staat het dier apart klaar voor de levende keuring?

Vervolgens meldt Mobiel Slachthuis het dier aan in de planning via het planningsregister en in de Mobiel Slachthuis app, bedoeld voor de dierenarts. Na bevestiging van de planning krijgt de veehouder van Mobiel Slachthuis door wat het verwachte tijdstip is van het ter plaatse zijn van de dierenarts. De veehouder dient het dier klaar te zetten/separeren voordat de dierenarts op het bedrijf arriveert.

De dierenarts voert de levende keuring uit zoals in de app is ingeregeld. De bevindingen van de keuring worden ter plaatste door de dierenarts in de app ingevoerd. Wanneer de dierenarts het dier levend gekeurd heeft en het dier is goedgekeurd, neemt Mobiel Slachthuis de melding van voor slachting goedgekeurde dieren in behandeling.

Uitvoering

Mobiel Slachthuis komt met mobiele units ter plaatse bij de veehouder. Het betreffende dier loopt zelfstandig op de wagen en wordt door de medewerker van Mobiel Slachthuis verdoofd en verbloed. Wanneer het dier niet meer zelfstandig de wagen op kan komen, wordt het dier voor de klep verdoofd en vervolgens in de wagen gehesen. Pas in de wagen wordt het dier verbloed. Het bloed (CAT-1) wordt onder de vloer van de auto opgevangen in daarvoor bestemde tanks.

Na het verbloeden ontsmet en reinigt de medewerker van Mobiel Slachthuis zijn materiaal en de wagen. Als alle dieren van de route zijn opgeladen, worden de gegevens digitaal verstuurd naar het slachthuis en gaat de chauffeur zo spoedig mogelijk naar het slachthuis in Dokkum. In Dokkum aangekomen gaat het dier het verdere reguliere slachtproces in. De chauffeur voert het bloed met een speciale bloedpomp af uit de wagen in een daarvoor bestemde tank.

Voor vragen graag even bellen of mailen met 0519-700225 / info@mobielslachthuis.nl