Caring Vets, de vereniging van dierenartsen publiceert over Mobiel Slachthuis in Dokkum;

Caring Vets is een vereniging van dierenartsen en biedt een uniek platform voor de leden om zich uit te spreken over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich in te zetten voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen.

Slachthuis Dokkum start pilot voor een Mobiele Dodings Unit

Slachthuis Dokkum BV is als eerste slachthuis in Nederland een pilot gestart met een mobiele eenheid om een slachting op locatie te kunnen uitvoeren: Runderen (en paarden) die slachtwaardig zijn, maar voor wie vervoer als levend dier niet mogelijk of wenselijk is, kunnen op deze manier na keuring door de dierenarts op de eigen locatie verdoofd/geschoten worden en verbloeden. Vervolgens wordt het karkas naar het slachthuis vervoerd om verder uitgebeend te worden. Deze Mobiele Dodings Unit is daarmee een verbetering voor het welzijn van de betreffende dieren.

Dit mobiele slachthuis is een goede oplossing voor dieren voor wie vervoer naar het slachthuis problematisch is, bijvoorbeeld voor het vervoer van dieren met een  pijnlijke ondervoet waardoor ze niet goed kunnen staan of voor paarden en runderen in natuurgebieden. Voor deze laatste groep is vervoer bij leven vaak te stressvol.

Slachtwaardige dieren met een lokale pijnlijke afwijking mogen volgens de Europese transport verordening niet levend vervoerd worden, de veehouder riskeert een boete.

Wanneer een veehouder een dier heeft dat in aanmerking komt voor de Mobiele Dodings Unit (MDU) kan hij contact opnemen en een aantal vragen beantwoorden met betrekking tot het aangeboden dier: Wat mankeert het dier? Is het dier koortsvrij? Loopt of ligt het dier? Is het dier VKI gemeld? Staat het dier apart klaar voor de levende keuring?

Vervolgens vraagt het slachthuis om een toezichthoudend dierenarts te sturen voor de Ante Mortem (=  levende) keuring op het bedrijf, op kosten van het slachthuis. De veehouder dient het dier klaar te zetten/separeren voor de keuring. Wanneer de dierenarts het dier op het bedrijf goedkeurt wordt het dier in de mobiele unit bedwelmd met een schietmasker en gedood door verbloeding, net zoals dat op een slachthuis gebeurt. Wanneer het dier niet meer zelfstandig de wagen op kan komen, wordt het dier voor de klep verdoofd en vervolgens in de wagen gehesen. Pas in de wagen wordt het dier verbloed. Het bloed (CAT-1) wordt onder de vloer van de auto opgevangen in daarvoor bestemde tanks.

Na het verbloeden ontsmet en reinigt de medewerker van Mobiel Slachthuis zijn materiaal en de wagen. Als alle dieren van de route zijn opgeladen, worden de gegevens digitaal verstuurd naar het slachthuis en gaat de chauffeur zo spoedig mogelijk naar het slachthuis in Dokkum. In Dokkum aangekomen gaat het dier het verdere reguliere slachtproces in.

De pilot wordt uitgevoerd voor de provincies Friesland en Groningen. In de nabije toekomst zal er eerst uitgebreid worden naar Overijssel, Drenthe, Noord – Holland. Ambitie is om het concept in de toekomst landelijk te lanceren. Mogelijk kunnen ook varkens in de toekomst worden opgenomen.

De Mobiele Dodings Unit is een verlengde van de EG erkenning van het slachthuis. De dierenarts wordt ingehuurd door Mobiel Slachthuis alleen voor de Ante Mortem keuring bij de veehouder.

Gepubliceerd door Caring Vets op 

Geplaatst op: 17 september 2019

‹ Ga terug naar overzicht