Aanmelden

De grote voordelen van het opgeven van immobiele, slachtwaardige runderen;

  1. Geen risico’s meer op boetes en overtredingen (m.b.t. levend vervoer)
  2. Beter voor het dierenwelzijn (geen levend transport)
  3. Geen bloed of andere sporen op het erf of in de stal (alles wordt in de auto opgevangen)
  4. ‘Doodmelding’ op naam van Slachthuis Dokkum en niet op UBN van de veehouder